Friday, October 21, 2016

కొత్తపల్లి" మాసపత్రిక అక్టోబరు నెల 2016 సంచికలో మా పాఠశాల విద్యార్థుల కథలుఈ విద్యార్థులకు నేను తెచ్చిన బహుమతులను ప్రోత్సాహకంగా మా స్టాఫ్ తో యిప్పించుతున్న దృశ్యం
తేది:20-10-2016

No comments: