కంకణాలపల్లిలో వార్షికోత్సవాలు


అప్పటి పాఠశాల..


రెండవ వార్షికోత్సవము

మొదటి తల్లిదండ్రుల సమావేశము 

No comments: