కంకణాలపల్లి పాఠశాల విద్యార్థుల సాహిత్యప్రతిభ


ఈ పుస్తకము కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

ఆవిష్కరణ తేది:23-04-2015 ,:( ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవం నాడు)

 ఈనాడు తేది:24-04-2015

సాక్షి  తేది:24-04-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆవిష్కరణ ఫోటోలు


 

No comments: